Our Father

Our Father, who art in heaven,hallowed be thy name.

Thy kindom come.

Thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread and forgive us our

trespasses as we forgive those who trespass against us,

and lead us not into temptation but deliver us from evil.

Amen

Ár nAthair

Ar nAthair, atá ar neamh, go naofar d’ainm; go dtaga do ríocht;

go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.

Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu, agus maith dúinn ár bhfiacha

mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin,

agus ná lig sinn I gcathu, ach soar sinn ó olc.

Amen.